Install VMware Tools på Debian.


For at installere vmware tools på en debian. Skal du først i Vmware workstation/ESXI eller hvad du nu bruger. 1. Højre klikke på dit vmimage. 2. Vælge ‘Guest‘ og derefter ‘Install/Upgrade vmware tools‘ Efterfølgende i din debian skal du copy/paste følgende. apt-get install binutils cpp gcc make psmisc linux-headers-$(uname -r) mount /dev/cdrom /mnt/ tar -C […]

READ MORE