Install VMware Tools på Debian.

For at installere vmware tools på en debian. Skal du først i Vmware workstation/ESXI eller hvad du nu bruger.

1. Højre klikke på dit vmimage.
2. Vælge ‘Guest‘ og derefter ‘Install/Upgrade vmware tools

Efterfølgende i din debian skal du copy/paste følgende.

apt-get install binutils cpp gcc make psmisc linux-headers-$(uname -r)
mount /dev/cdrom /mnt/
tar -C /tmp -zxvf /mnt/VMwareTools-*.tar.gz
umount /mnt
cd /tmp/vmware-tools-distrib
./vmware-install.pl

Herefter kommer der en masse spørgsmål. Vælge default med mindre du har andre ønsker.