Export putty sessions listen


For at exporte ens putty session liste kan man gøre følgende fra en command promt regedit /e “c:\putty.reg” HKEY_CURRENT_USER\Software\SimonTatham   Den gemmer herefter en fil på c: der hedder putty.reg med info af ens puttys sessions. Det er muligt at kopiere denne mail over til en anden windows og herefter bare importe session.  

READ MORE

Alternativ DNS – beskyt dine børns PC


Hvis du syntes du vil beskytte dine børn i en periode for pornografisk, anstødende eller usmagelige sider på nettet, kan jeg anbefale at bruge FamilyShield fra OpenDNS. FamilyShield blokere iøvrigt også får kendte malware og phishing sider. Så chancen for at ungerne får installeret noget skidt på computeren er samtidig mindre. For at bruge FamilyShield […]

READ MORE

Debian Force reboot


Har tidligere idag prøvet at ville reboote en debian. Grunden til reboot var at jeg havde fået lavet et loop der blev ved med at aktivere nye commands og derved kørte der en masse processer. Processer som jeg så ikke kunne nå at ‘kill -9 ‘ før der kom endnu flere processer. Så jeg valgte […]

READ MORE

Undgå at DHCP clienten skriver til resolv.conf


Der er flere forskællige muligheder at undgå at dhcp clienten overskriver ens resolv.conf Du kan enten gøre følgende ‘pico /etc/dhcp3/dhclient-enter-hooks.d/nodnsupdate‘ indsæt følgende #!/bin/sh make_resolv_conf(){ : } ‘chmod +x /etc/dhcp3/dhclient-enter-hooks.d/nodnsupdate‘ Eller du kan gøre det lidt nemmere via dette: ‘chattr +i /etc/resolv.conf‘ – dette virker vist kun under filsystemet ext3 så vidt jeg husker. Den sidste […]

READ MORE

DD-WRT Kernel 2.6 Build PPTP VPN Bug Fix


Indsæt følgende i startup scriptet. Det kan du fange via webinterfacet. Tryk på Administration, Commands, Nede ved Startup trykker du edit og indsætter følgende ————————————– /sbin/insmod xt_connmark /sbin/insmod xt_mark /sbin/insmod nf_conntrack_proto_gre /sbin/insmod nf_conntrack_pptp /sbin/insmod nf_nat_proto_gre /sbin/insmod nf_nat_pptp ————————————– Når dette er gjort kan de genstarte routeren. Det er nu muligt at vpn ud via routeren […]

READ MORE