Export putty sessions listen


For at exporte ens putty session liste kan man gøre følgende fra en command promt regedit /e “c:\putty.reg” HKEY_CURRENT_USER\Software\SimonTatham   Den gemmer herefter en fil på c: der hedder putty.reg med info af ens puttys sessions. Det er muligt at kopiere denne mail over til en anden windows og herefter bare importe session.  

READ MORE