Ispconfig upgrade fra debian squeeze til debian wheezy

Jeg har en lille ispconfig server kørende.

Den ville jeg rigtig gerne opgradere fra Debian squeeze til Debian Wheezy.

Efter at have lavet de normale triks for at opgradere den

Start med backup af /etc

tar -czvf /files/host.etc.tar.gz /etc

Vær sikker på at systemet er uptodate med squeeze før du distupgrader

apt-get update && apt-get upgrade && apt-get dist-upgrade

Sikre sig at der ikke er nogle pakker der er hold tilbage

dpkg –audit
dpkg –get-selections | grep hold

Edit /etc/apt/sources.list

skifter alt ud hvor der står squeeze med wheezy

apt-get update && apt-get upgrade && apt-get dist-upgrade

aptitude update && aptitude full-upgrade

Slut af med

reboot

Efter den bootede op igen kunne jeg ikke længere sende mail. mail.log brokkede sig over følgende

Mar 13 09:34:26 xxxxxxx postfix/smtpd[2357]: warning: static-ip.net[x.x.x.x]: SASL LOGIN authentication failed: no mechanism available

For at løse dette problem skulle jeg ændre følgende i /etc/postfix/sasl/smtpd.conf
Udkommenter auxprop_plugin og indtaste en sql_engine da den manglede.

#auxprop_plugin: sql
sql_engine: mysql

Efter en restart af saslauth virkede det i igen.

/etc/init.d/saslauthd restart

note til mig selv: Finder jeg flere mærkelige ting der ikke virker må jeg hellere opdatere denne.