Links til andre blogs.

En dansk blog (http://blog.mapfumo.dk)

En engelsk blog (http://www.firmanavnet.info)