Opret en Debian swap partition på en vps.

Ofte kan man få fat i en billig vps, som dog ikke har særligt meget ram.
Jeg har oplevet at flere af mine processer døer fordi der ikke er nok ram på sådan en vps uanset om det er hos amazon eller hos en billig vps udbyder.
Et nemt fix kan være at man selv tilføjer en swap partition.

 • mkdir /data
 • dd if=/dev/zero of=/data/myswap bs=1M count=2048
 • mkswap /data/myswap
 • swapon /data/myswap

Tilføj til /etc/fstab

 1. /data/myswap swap swap defaults 0 0
 • swapon -a

Hvis du får en swapon: /data/myswap: swapon failed: Operation not permitted kan man desværre ikke gøre det.

Man kan derimod får Debian til at tro at man har swap ved følgende lille script

 • nano /root/swapfix.sh
 1. #!/bin/bash
 2. SWAP=”${1:-512}”
 3. NEW=”$[SWAP*2048]”; TEMP=”${NEW//?/ }”; OLD=”${TEMP:1}0″
 4. umount /proc/meminfo 2> /dev/null
 5. sed “/^Swap\(Total\|Free\):/s,$OLD,$NEW,” /proc/meminfo > /etc/fake_meminfo
 6. mount –bind /etc/fake_meminfo /proc/meminfo
 • chmod +x /root/swapfix.sh

Du kan nu køre scriptet og kommer der ingen fejl bør man via commanden free se at der nu er en swap partition.