Proxmox – det skal testes.

Lille fix til proxmox. Hvis man vil teste løs uden at blive forstyrret af diverse ting.

Efter installation, blev man mødt af en “No valid subscription”.

Man kan klikke OK men denne komme frem hver gang man logger ind og jeg oplever at man hurtigt bliver smidt ud pga. inaktivitet.

Dette kan ret nemt fjernes, da det blot er ændring af en linie i en js fil.

sed -i.backup "s/data.status !== 'Active'/false/g" /usr/share/javascript/proxmox-widget-toolkit/proxmoxlib.js && systemctl restart pveproxy.service

Her erstarter den data.status !== ‘Active’ med false

Med diff kan man se ændrigen da sed er sat til at lave en backup fil

# diff -u /usr/share/javascript/proxmox-widget-toolkit/proxmoxlib.js.backup /usr/share/javascript/proxmox-widget-toolkit/proxmoxlib.js
— /usr/share/javascript/proxmox-widget-toolkit/proxmoxlib.js.backup 2020-05-07 16:59:59.000000000 +0200
+++ /usr/share/javascript/proxmox-widget-toolkit/proxmoxlib.js 2020-08-08 14:19:45.508756095 +0200
@@ -390,7 +390,7 @@
success: function(response, opts) {
var data = response.result.data;

–                             if (data.status !== ‘Active’) {
+                             if (false) {
Ext.Msg.show({
title: gettext(‘No valid subscription’),
icon: Ext.Msg.WARNING,

Man kan nu clear sin history i browseren for proxmox ipen og prøve at logge ind igen. Så bør man være fri for denne boks.

Næste udfordring jeg støder ind i finder jeg i Tasks

Error: command ‘apt-get update’ failed: received interrupt

Dette skyldtes at der er tilføjet en apt source mod enterprice.proxmox.com og fordi man ikke har en valid subscription så må man ikke hente derfra

E: Failed to fetch https://enterprise.proxmox.com/debian/pve/dists/buster/InRelease 401 Unauthorized [IP: 212.224.123.70 443]
E: The repository ‘https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster InRelease’ is not signed.
N: Updating from such a repository can’t be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.

Hvis man ønsker at installere apt pakker fra debians repo så er der 2 muligheder.

Enten kan man fjerne proxmox repo

# mv /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list /root/

Eller man kan tilføje deres pve-no-subscription repo ( fra https://pve.proxmox.com/wiki/Package_Repositories#sysadmin_no_subscription_repo )

smid dette i en /etc/apt/sources.list.d/pve-no-subscription.list

# PVE pve-no-subscription repository provided by proxmox.com,
# NOT recommended for production use
deb http://download.proxmox.com/debian/pve buster pve-no-subscription

Husk at fjern pve-enterprise.list som vist oven over.

Man kan nu køre en ‘apt update‘ uden at der kommer fejl.

# apt update
Hit:1 http://ftp.dk.debian.org/debian buster InRelease
Hit:2 http://ftp.dk.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:3 http://security.debian.org buster/updates InRelease
Get:4 http://download.proxmox.com/debian/pve buster InRelease [3,051 B]
Get:5 http://download.proxmox.com/debian/pve buster/pve-no-subscription amd64 Packages [264 kB]
Fetched 267 kB in 2s (108 kB/s)
Reading package lists… Done
Building dependency tree
Reading state information… Done
73 packages can be upgraded. Run ‘apt list –upgradable’ to see them.

I mit tilfælde finder den updates til 73 pakker, som blev opdateret med ‘apt upgrade

Efter disse updates, kom “No valid subscription” frem igen. Da der også var proxmox pakker imellem der blev updated.

Så jeg kørte bare den tidligere kode igen og den blev fjernet igen.

Nu kan jeg endeligt gå igang med at teste om proxmox er noget for mig.

Hvis man ikke gider alt der her tjubang for at teste men banre igang, så kan man betale €85 om året for en community license. ( https://www.proxmox.com/en/proxmox-ve/pricing )