Skifte Macadresse på et netkort i Debian/Ubuntu

Gør følgende fra en terminal

$ apt-get install macchanger
$ ifconfig
$ cd /etc/init.d
(udskift x’erne med en ønsket macadresse)
$ sudo nano ChangeMAC

sudo ifconfig eth1 down
macchanger –mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx eth1
sudo ifconfig eth1 up
sudo /etc/init.d/networking stop
sudo /etc/ini.d/networking restart

Gem denne fil

$ sudo chmod +x ChangeMAC
$ sudo update-rc.d ChangeMAC defaults

Genstarter du nu maskinen får eth1 tildel sig en ny macadresse